top of page

Hybride werken vraagt om een empathische luisteraar!

De een vindt thuiswerken ideaal en wil niet meer anders, de ander vindt het erg ingewikkeld. Thuis liggen er vele afleidingen op de loer die om aandacht ‘vragen’. De een heeft een fijne kantoorruimte kunnen inrichten in huis, waar de ander in een slaapkamer of in de woonkamer zit te werken. Het is fijn dat je je eigen dag en tijd flexibel in kunt delen. Het dagritme van een thuiswerker is anders dan van een kantoorwerker, wat voor- en nadelen met zich meebrengt. Thuis loopt een dag op een andere manier dan wanneer je ’s morgens in de auto stapt naar het werk en ’s avonds weer aanschuift aan de warme maaltijd.


Wat zijn de voor- en nadelen van Hybride werken?

De gesprekken bij het koffieautomaat of aan het bureau bij je collega zijn verdwenen. Bijkletsen moet worden gepland in de agenda en vindt plaats via de telefoon of het scherm. Net als vele andere werkzaamheden. Afleiding tijdens het digitaal communiceren ligt op de loer en non-verbale signalen zijn moeilijker op te pikken. Weet jij hoe het echt gaat met je collega? Zijn de werkzaamheden te plannen in combinatie met de thuissituatie? Velen kunnen prima een vrolijk gezicht opzetten via het scherm. Terwijl het op kantoor was opgevallen wanneer hij ‘anders’ is. Het is altijd belangrijk, maar in de huidige tijd heeft het een nog grotere prioriteit, om in gesprekken met collega’s of medewerkers empathisch te luisteren, omdat we door het hybride werken elkaar minder zien.

De voordelen van Hybride werken:

 • Flexibele werktijden; medewerkers kunnen eigen dag indelen, bijv. ’s middags met de kinderen bezig zijn na schooltijd en ’s avonds nog even een paar uurtjes pakken;

 • Verhoogde productiviteit; door gericht werken en minder afleiding van onderbrekingen aan je bureau;

 • Hogere medewerkerstevredenheid; door meer autonomie in het werk;

 • Minder fileproblemen; doordat we deels thuis werken;

 • Duurzaamheid; door het verminderen van het autogebruik;

 • Verlaging ziekteverzuim.

De nadelen van Hybride werken:

 • Informatiebeveiliging is belangrijk voor een grote hoeveelheid bedrijven. Dit vraagt een behoorlijke investering;

 • Investering voor ergonomische werkplek is belangrijk;

 • Er moet een mogelijkheid aanwezig zijn voor de medewerker om een thuiswerkplek te creëren;

 • Bedrijfshuisvesting zal onder de loep genomen moeten worden. Leegstand kost geld. Hoe ga je als organisatie hiermee om;

 • Aansturing medewerkers vraagt een andere wijze van leidinggeven als manager, dit vraagt om andere competenties.

Waarom is een pro actieve houding van essentieel belang bij Hybride werken?

Zowel van de thuiswerkende medewerker als van de leidinggevende wordt pro activiteit verwacht. De medewerker zal zelf aan moeten geven wanneer hij tegen zaken aanloopt, zoals het niet afkrijgen van het werk, muren die op hem afkomen, weinig energie of het niet kunnen concentreren. Schuif de schuld niet af op Covid of je werkgever, maar kijk welke stappen jij zelf kunt zetten. Vraag om hulp als je het even niet weet. Daarnaast zal de leidinggevende ook een proactieve houding aan moeten nemen richting zijn medewerkers, omdat je het lastiger kunt zien hoe het echt met iemand gaat. Je kunt niet van de medewerker eisen dat hij zelf met zijn problemen komt. Als leidinggevende is het jouw taak om tijdens gesprekken verdiepende vragen te stellen om helder te krijgen hoe het met de medewerker gaat en of hij zich voldoende gesteund voelt bij de eventuele moeilijkheden waar hij tegenaan loopt. Deze manier van leidinggeven vraagt een andere manier van denken van de manager.


Hoe kun je luisteren zonder OMA (Oordelen, Meningen, Adviezen)?

Hoe vaak luister jij echt en oprecht naar de ander? Zonder te oordelen, te adviseren, aannames te doen en je eigen mening te presenteren? Je hoort vaak wel wat er uitgesproken wordt, maar luistert niet. Je bent al bezig met de reactie die je wilt gaan geven op hetgeen nu vertelt wordt. Daardoor mis je belangrijke informatie. Je bent gericht op jezelf en niet op de ander. Je kleurt het verhaal in op basis van je eigen referentiekader (= alles wat je eerder hebt meegemaakt bepalen jouw kijk op wat je ziet, hoort en ervaart en op basis daarvan reageer je). Je gaat invullen, of komt met goed bedoelde adviezen.


Luister oprecht naar de ander.

Empathisch luisteren is naar de ander luisteren omdat je oprecht wilt weten wat de ander te vertellen heeft. Je bent gericht op de ander. Je probeert hetgeen hij vertelt en zijn gevoelens te begrijpen en laat dit zien in je houding en je reactie. Wanneer je luistert met de gedachte dat je het gesprek kunt samenvatten en kunt checken bij de ander dan zul je merken dat je op een andere manier deelneemt aan het gesprek. Dit kun je doen door te beginnen met: ,,Dus als ik je goed begrijp dan zeg je dat ….” Vervolgens geef je de ander de gelegenheid om dit te bevestigen of hij zal zijn verhaal nog verder verduidelijken. Zodra dit helder is kun je jouw vraag stellen. Dit noemen we ook wel de LSD methode (luisteren, samenvatten, doorvragen).


Wat maakt empathisch luisteren zo’n krachtig instrument?

Als collega of leidinggevende kun je een belangrijke rol spelen bij het welzijn van je collega. Empathisch luisteren is het vermogen om naar de ander te luisteren en je in te kunnen leven in wat de ander zegt en voelt. Dit doe je door hetgeen de ander zegt samen te vatten, in je eigen woorden te herhalen wat de ander heeft aangegeven (=parafraseren) en de ander te laten weten dat je hoort welke gevoelens hij terug geeft. Stel verdiepende vragen over dat wat je ziet (non-verbale signalen) om te achterhalen wat niet gezegd wordt. Op deze manier verkrijgen we inzicht in hoe het werkelijk met de ander gaat, waar hij tegenaan loopt en waar hij hulp bij kan gebruiken. Dit kunnen hele praktische zaken zijn. Van het regelen van spullen voor een thuiswerkplek, een collega om projectmatig mee te sparren, een vast vergadermoment tot het voeren van een coachgesprek of trainingen op het gebied van time management.


Wat brengt empathisch luisteren ons in het Hybride werken?

Hybride werken valt niet meer weg te denken, dus laten we oog houden voor elkaar. Het ziektepercentage kan voorkomen worden door aan de bel te trekken en aandacht te hebben voor elkaar voordat, of wanneer we door onbalans tussen werk en prive werkinterferentie (WTI) niet meer verder kunnen werken. Wees proactief en luister empathisch! Samen staan we sterk. Ook als we naar onze eigen situatie kijken, zorg goed voor jezelf!


Empathisch luisteren, een pro actieve houding, eerst begrijpen dan begrepen worden zorgen samen voor een win-win overeenkomst en synergie (1+1=48) Door als individuen binnen een team een pro actieve houding aan te nemen en dus je eigen verantwoordelijkheid te pakken, zorg je dat probleemsituaties tijdig worden gesignaleerd, opgepakt en bijgestuurd. Er ontstaat ruimte om elkaar te zien en te horen . Door met empathie naar de ander te luisteren, met een leeg hoofd en volledige aandacht bij je gesprekspartner zul je ervaren dat de erkenning die de ander ervaart ertoe bijdraagt dat situaties concreter worden aangepakt en opgelost. Je hebt een gezamenlijk doel en wilt elkaar daarbij ondersteunen.


Hoe dan wel?

Empathisch luisteren is altijd belangrijk, maar zeker in deze nieuwe tijd waarin hybride werken niet meer weg te denken valt. Jezelf of je team hierin ontwikkelen is niet eenvoudig. Benieuwd wat ik kan betekenen voor jou of je team? Ik organiseer workshops en trainingen om als team of als medewerker te ontwikkelen in het hybride werken. Ik kom graag met jou in gesprek met over hybride werken & empathisch luisteren en hoe ik vanuit het principe: ‘Hoe dan Wel!’ jou en/of je team kan helpen bij het verder ontwikkelen bij het hybride werken.

Thuiswerken-Hybride werken-empathisch luisteren-voldoening uit de dag halen
Hybride werken brengt nieuwe kansen en uitdagingen!37 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page